Blog

Na našom blogu sa môžete dozvedieť množstvo informácií zo sveta financií, taktiež tu nájdete zaujímavé články, doplňujúce informácie o našich službách a možnosti investovania.

Dluhopisy jsou stále v módě

Dluhopisy jsou mnoha investory považovány za poměrně konzervativní investici a z pohledu nabízených výnosů byly v porovnání s jinými aktivy vnímány jako méně zajímavé. Neznamená to však, že by si nezasloužily pozornost, zejména v aktuálním období vysoké inflace a stoupajících úrokových sazeb centrálních bank. Jak najít mezi dluhopisy zajímavé příležitosti, co jsou zelené dluhopisy a jaká rizika přináší tento typ aktiva?

V minulosti jsme vám přiblížili několik způsobů, jak investovat. Věnovali jsme se investování do zlata, NFT i akcií. Jelikož každý odpovědný investor by měl mít vhodně diverzifikované své portfolio, vyplatí se vědět, kde všude hledat investiční příležitosti. Vedle moderních způsobů, jako například investování do P2P půjček je zajímavou a takříkajíc i tradiční volbou investování do dluhopisů. Ani v dnešní digitální době dluhopisy nevyšly z módy a nabízejí zajímavou možnost, jak zhodnotit své úspory. Než se podíváme na konkrétní možnosti investování do dluhopisů, přibližme si, co je to dluhopis a co při výběru vzít v úvahu.

Co je dluhopis a proč je důležité, kdo jej vydává?

Naším cílem rozhodně není unavit vás nudnou teorií, na začátku se jí nevyhneme, přičemž začít bychom měli absolutním základem a tedy odpovědí na otázku, co je to dluhopis. V zásadě jde o cenný papír, přičemž setkat se můžete i s pojmem obligace nebo bond, který vyjadřuje závazek emitenta (toho, kdo vydává dluhopis) vůči investorovi, který je zároveň v pozici věřitele. Prostřednictvím nákupu tohoto cenného papíru poskytujete emitentovi peníze a za jejich poskytnutí následně obdržíte výnos ve formě úroku.

Dluhopisy jsou tedy podobným investičním nástrojem jako akcie. Pozor však na jeden velmi důležitý rozdíl. Oproti akciím se v případě dluhopisů nestáváte akcionářem společnosti či jejím spoluvlastníkem a tedy ani nemáte právo se jakkoli podílet na řízení či směřování společnosti. V zásadě tedy „jen“ poskytnete své peníze tomu, kdo dluhopis vydal a za podmínek, které jsou na samotném dluhopisu uvedeny, resp. jak je dohodnuto s emitentem.

S jakými dluhopisy se můžete setkat?

Z toho co jsme uvedli je zřejmé, že dluhopisy rozlišujeme podle různých kritérií. Velmi často se můžete setkat s typy dluhopisů podle toho, kdo je vydal. Pokud je emitentem stát, mluvíme o státních dluhopisech, pokud jde o společnost, tak jsou to korporátní dluhopisy, existují však například i komunální dluhopisy, jejichž emitentem je obec nebo orgán územní samosprávy.

Rozlišujeme také dluhopisy s pevnou úrokovou sazbou, kdy vám emitent každoročně vyplatí úrok v dohodnuté výši a poté dluhopisy s pohyblivou úrokovou sazbou, která může záviset například od podmínek na mezinárodních trzích nebo přirážek či výsledcích hospodaření konkrétní společnosti.

Do třetice, důležitým rozlišovacím znakem je i doba splatnosti dluhopisu az tohoto pohledu je dělíme na krátkodobé se splatností do 1 roku, střednědobé se splatností od 1 do 10 let a dlouhodobé se splatností nad 10 let. Vyplatí se zmínit, že narazit můžete i na dluhopisy s velmi dlouhou splatností, a to počítanou třeba na desítky let.

Výše zmíněná kritéria – emitent, úroková sazba a splatnost dluhopisu – jsou nezbytným základem, který byste při výběru dluhopisu měli vzít v úvahu a důkladně posoudit.

Jaký dluhopis pro vás bude zajímavý a jak jej poznáte?

Zmínili jsme, že někteří investoři považují dluhopisy za konzervativní způsob investování s minimálními výnosy. Takové zobecňování však vůbec není správné, protože stejně jako může být dluhopis s minimálním rizikem, tak si můžete vybrat i rizikovější dluhopisy s potenciálně vyšším výnosem. Výhodou je, že si zkrátka můžete vybrat takový typ dluhopisu, který zapadne do vaší investiční strategie a bude odpovídat míře rizika, kterou jste ochotni snášet.

Než učiníte definitivní rozhodnutí, nedívejte pouze na výši a pravidelnost výnosu, případně splatnost dluhopisu, ale zjistěte si co nejvíce o emitentovi. Jaká je jeho minulost, jaké jsou jeho plány do budoucna, k jakému účelu plánuje využít poskytnuté prostředky atp. Pamatujte na to, že jste to vy, kdo jde emitentovi de facto půjčit peníze a tak je naprosto pochopitelné, že chcete vědět co nejvíce. Před koupí ještě posuďte likviditu dluhopisu a tedy, zda jej budete umět v případě potřeby zpeněžit. Obecně platí, že čím vyšší je nabízený výnos (úrok), tím je riziko nesplacení resp. riziko vyplývající z nízké likvidity vyšší.

Pokud se nebojíte rizika a toužíte po vyšších výnosech na úrovni několika procent ročně, poohlédněte se po korporátních dluhopisech inovativních a mladých společností. V případě, že hledáte především bezpečnou cestu i za cenu nízkého výnosu, zajímejte se o státní dluhopisy. Přestože výnosy jsou v tomto případě poměrně nízké, tak jsou docela bezpečnou volbou, protože šance, že vyspělý stát zkrachuje je v mnoha případech opravdu pouze teoretická.

Určitá míra rizika je s investováním do dluhopisů spojena vždy, avšak právě díky dostatku informací se vám podaří učinit ta správná rozhodnutí.

Jaké jsou to zelené dluhopisy a představují sázku na jistotu?

V uplynulých letech získaly spoustu pozornosti i tzv. zelené dluhopisy, které můžeme řadit mezi tzv. tematické cenné papíry. Od běžných korporátních dluhopisů se liší v tom, že jejich cíle jsou zaměřeny na zlepšování životního prostředí, resp. eliminování negativních dopadů lidské činnosti na přírodu. Emitenti je tedy používají jako prostředek k financování různých „eko projektů“, jako jsou například projekty zalesňování, výstavby větrných elektráren či podpory recyklace a zároveň zlepšování své reputace ze strany veřejnosti.

Vydat zelený dluhopis není jen tak

Vydávání zelených dluhopisů má pochopitelně svá pravidla a kromě běžných náležitostí dluhopisu musí splňovat i několik dalších podmínek stanovených Mezinárodní asociací kapitálového trhu, aby jej bylo možno považovat opravdu za zelený. Tou nejdůležitější je podmínka, že získané finance by měly být spravovány emitentem, který je povinen strpět výkon auditů, přičemž finanční prostředky mohou být použity pouze na realizaci „zelených projektů“ prospěšných pro životní prostředí.

Vyplatí se zmínit, že zelené dluhopisy mohou vydávat jak soukromé společnosti, tak i státy či velké banky. Mezi emitenty zelených dluhopisů patří například i společnost Vodafone, Apple a své zelené dluhopisy vydalo také Německo, Francie či Evropská investiční banka. Hodně pozornosti v roce 2021 vzbudily i zelené dluhopisy vydané Evropskou unií, přičemž šlo o 15leté dluhopisy v hodnotě 12 miliard eur.

Výhod zelených dluhopisů je víc

Výhody zelených dluhopisů nekončí pouze při tom, že jako investor máte možnost podpořit financování „zelených projektů“. Kromě očekávaného výnosu vás totiž může hřát na duši také pocit, že tímto způsobem pomáháte naší planetě. V této souvislosti se často skloňuje i tzv. společensky zodpovědné investování, které zahrnuje právě i investování do tohoto typu cenných papírů. Výhodou však je i to, že zelené dluhopisy jsou ve více zemích osvobozeny od daně, takže pro emitenta jsou peníze dostupnější a jako investor zase nemusíte ze svého výnosu platit daň z příjmu.

I investování do dluhopisů je spojeno s riziky

Stejně jako jiná investiční aktiva, i dluhopisy mají svá úskalí. Některé nevýhody jako nemožnost podílet se na řízení společnosti, od které máte korporátní dluhopisy, jsme zmínili již výše. Nesmíme zapomínat ani na to, že dluhopisy se obchodují po kusech a tak v případě vysoké jmenovité hodnoty dluhopisu může být investování zcela problematické, pokud nemáte dostatečný kapitál. Dluhopisy nelze dělit, takže pokud jeden stojí třeba 200 000 korun, budete za něj muset tolik i zaplatit.

Další riziko, které se neoplatí podcenit je tzv. riziko likvidity týkající se především dluhopisů obchodovaných mimo burzu. Třeba si uvědomit, že v případě potřeby může být obtížné dluhopis rychle zpeněžit a klidně se vám to nemusí dařit i několik měsíců, nebo dokonce vůbec a takový dluhopis vám v rukou zůstane doslova jako „černý Petr“. Jen pro srovnání uveďme, že likvidita je například u akcií obchodovaných na burze zpravidla vyšší.

Z pohledu dalších nástrah se dluhopisům nevyhýbá ani riziko úrokové, přičemž platí jednoduché pravidlo, že s rostoucími úrokovými sazbami mají ceny dluhopisů tendenci spíše klesat. V tomto případě závisí samozřejmě na splatnosti dluhopisu a nastavení výnosu. Máte-li dluhopis s pevně nastaveným výnosem a inflace začne prudce růst, výhodnost vaší investice se výrazně sníží.

Při výběru dluhopisů nakupovaných za cizí měnu, zejména těch s delší splatností, nepodceňujte ani měnové riziko. Oslabením měny, ve které je daný dluhopis denominován totiž přijdete o určitou část svého výnosu. Samozřejmě, kdyby daná měna za daný čas posílila, výhoda bude na vaší straně. Chcete-li se tomuto riziku zcela vyhnout, vyberte si dluhopis denominované v českých korunách.

Na závěr jen dodejme, že dluhopisy stále mají svůj zásadní význam a bez ohledu na to, zda patříte mezi dobrodružnější nebo naopak konzervativnější investory, určitě by při sestavování investičního portfolia neměly uniknout vaší pozornosti.

Přidané dne: 8.3.2023
Zpět na Blog

Investovaná suma:

Doba investování:

Investovaná suma:

Doba investování:

Výnos:

Celkový stav účtu: