Blog

Na našom blogu sa môžete dozvedieť množstvo informácií zo sveta financií, taktiež tu nájdete zaujímavé články, doplňujúce informácie o našich službách a možnosti investovania.

Investování do startupů

Pokud vás zajímá investování, jako způsob zhodnocování svých úspor a růstu majetku, neměly by vaší pozornosti ujít ani startupy. Prostředí startupů totiž přímo láká ambiciózní lidi toužící po inovacích, kterým nápady zpravidla nechybí. Co jim však zvykne chybět jsou zkušenosti s podnikáním a kapitál. Realizovat se tedy v tomto směru můžete různými způsoby. Co se vyplatí vědět o investování do inovativních podnikatelských subjektů?

Přestože by se mohlo zdát, že slovo startup se zjevilo někdy pár let dozadu, podobně jako kryptoměny nebo třeba NFT, není tomu tak. Slovo startup se začalo používat ještě v 70. letech minulého století v USA, kdy se používalo k označení nově vybudovaných společností s inovativním přístupem. Dodnes byste přesnou definici slova startup hledali marně, nenajdete ji v zákonech a každý si toto slovo vykládá tak nějak po svém. Koneckonců, úplně přesná hranice mezi tím, co je startup a „obyčejná firma“ často ani neexistuje.

V zásadě ale můžeme za startup označit nově založený subjekt, který se do podnikání pouští s nějakou inovativní myšlenkou, plánem rychlého vývoje s potenciálně velkým hospodářským růstem. Mnohé z dnes celosvětově známých technologických firem začínalo právě jako maličký startup, což pochopitelně mnohé podnikavce dále inspirovalo. Ze všech zmiňme například společnost Eventbrite, která se stala globální platformou umožňující organizátorům vytvořit a prodávat lístky na svou akci, případně online platformy pro objednání odvozu či donášky jídla.

V České republice se slovo startup začalo ve větší míře popularizovat před více než 10 lety, kdy u nás vzniklo hned několik centra na jejich podporu, resp. k propojování investorů, startupistů a zkušených podnikatelů.

Je stále vhodná doba k investování do startupů?

Startupy nejsou tedy žádnou novinkou, což ale neznamená, že byste jim při svých investičních ambicích neměli věnovat pozornost. Nakonec, podobě jako kryptoměny či P2P půjčky mohou být velmi zajímavým zpestřením investičního portfolia, které mohou v případě úspěchu samotného startupu citelně pozvednout jeho celkovou výnosnost. Pokud jste zachytili, že „zlaté období“ startupů je dávno minulostí, nenechte se zmást. I když se možná v médiích startupům nevěnuje tolik pozornosti jako kdysi, neznamená to, že by neexistovala poptávka po inovativních řešeních. Právě naopak, dobré nápady totiž ani v celkově skeptické atmosféře na trzích a vysoké inflaci nikam nemizí.

Touze po inovacích nakonec nahrává i aktuální situace - zpomalení ekonomiky, vysoké ceny energií i válka na Ukrajině. Proč tomu tak je? I v dobách utahování opasků si mnozí uvědomují, že aktuální trápení dokážou vyřešit především inovace a nové nápady. Aktuálně mají tedy velký potenciál startupy založené na myšlenkách šetření, trvalé udržitelnosti a zodpovědném využívání přírodních zdrojů. Nakonec, právě startupy jsou k přinášení inovativních řešení v těžkých časech jako stvořené. Oproti velkým korporacím jsou flexibilnější a otevřené novým nápadům. S funkčním řešením, které má na trhu potenciál tak dokážou přijít docela rychle, a to zejména tehdy, pokud startup mají v rukou lidé schopni pružně reagovat a přizpůsobit se změnám na trhu.

Proč investovat do startupů?

Investování do startupů není vůbec jednoduchou investicí a vyžaduje „dobrý čich“ na zajímavé příležitosti. Z pohledu investora totiž cesta k výnosům vede přes poměrně velké množství správných rozhodnutí a navíc riziko selhání konkrétního startupu bude stále relativně velké. Nechceme vás však odradit, právě naopak, s investováním do startupů je spojeno několik zajímavých výhod, které byste u jiných investičních titulů hledali jen těžko.

V první řadě se investicí do startupu můžete i sami podílet na hledání nových řešení a inovací. Kromě zajímavé možnosti zhodnocení (nejednou i v desítkách procent ročně) tak můžete startup podpořit i vlastním know-how a zužitkovat své zkušenosti při manažování či nastavování procesů.

V závislosti na konkrétní situaci můžete svými rozhodnutími také ovlivňovat směřování samotného startupu a tím máte jeho úspěch částečně i ve svých rukou. V zásadě tak platí, že investicí do startupu můžete získat šanci stát u zrodu něčeho velkého místo pasívního čekání na výnosy.

Další nepochybnou výhodou je i to, že získáte spoustu zajímavých kontaktů ze startup prostředí, kde zpravidla není nouze o chytré a ambiciózní lidi.

Jakým způsobem investovat do startupů?

Investování do startupů má různé formy a v zásadě rozlišujeme přímé a nepřímé způsoby investování. Zatímco v prvním případě jde o poněkud složitější proces než třeba při investování do P2P půjček, či jiných aktiv, nepřímý způsob ocení investoři, pro které osobní angažovanost ve startupu není prioritou.

Přímé investování do startupů

Konkrétní podmínky přímého investování do startupu závisí vždy na dohodě mezi investorem a samotným startupem, přičemž jsme se pokusili popsat typické znaky tohoto investičního modelu. V první řadě je třeba uvědomit si, co vše je obsahem samotné investice, tedy zda pouze podíl na zisku, předem dohodnutá odměna, nebo i možnost podílet se na řízení společnosti a tedy rozhodovací pravomoci. Otázkou je také, kdo spolu s vámi do startupu bude investovat, jaký podíl na společnosti získáte a jak se dohodnete na vyplácení případných výnosů. Nastat totiž mohou různé situace, jako například „ředění podílů“. To nastává v případě, že startupu se kromě vás podaří později získat i jiné investory požadující podíl na společnosti.

Nezbytnou součástí před vstupem investora do startupu by měl být důkladný audit, při kterém se vyplatí jít opravdu do podrobností. Třeba si také uvědomit, že každý ze startupů je trochu jiný. Zatímco některé ještě ani nemusí mít hotový produkt, jiné už mohou mít za sebou i uvedení produktu a na svém kontě i několik prodejů. Mnohé startupy ale už z principu za sebou nebudou mít dlouhou historii a tedy ani hmatatelné výsledky. Vyplatí se proto osobně poznat zakladatele a udělat si alespoň několik setkání, abyste se ujistili, že jste takříkajíc na „stejné vlně“.

Nic však není tak růžové, jak by se vám po setkáních mohlo zdát a proto je mimořádně důležitá celá související právní dokumentace. Dohodněte se, kdo bude výdaje související s právními službami platit, co se stane v případě prodeje startupu, přistoupení nových společníků a také si vzájemně upravte kompetence. Taková dokumentace by měla reflektovat všechny možné eventuality, které by mohly nastat, bude-li kvalitně zpracována, stane se základním kamenem vaší spolupráce jako investora a týmu konkrétního startupu.

Investování do startupů prostřednictvím platforem a fondů

Pokud si po přečtení předchozích řádků kladete otázku, zda celé investování do startupů nejde nějak jednodušeji, tak máme pro vás dobrou zprávu. Investovat totiž můžete i nepřímo, tedy například přes platformu kolektivního investování, jako je Kickstarter či Indiegogo. Na těchto platformách naleznete spoustu inovativních nápadů, které můžete podpořit již malými částkami. Různým startupům tak tímto způsobem dokážete pomoci v uvedení produktu na trh, přičemž ale mezi vámi nevznikne tak pevný vztah jako při přímé formě investování. Výhodou těchto platforem je, že můžete podpořit i více projektů najednou a zároveň vám postačí i menší kapitál.

Další možností je investovat do fondů, které jsou zaměřeny na startupy z různých tržních segmentů. Zkuste proto hledat fondy, jejichž strategií je investovat do mladých technologických firem v různých fázích vývoje, přičemž koukat můžete i za hranicemi naší vlasti. U nás je totiž startupová komunita v porovnání s jinými zeměmi relativně malá. Často sice jde o fondy s vyššími riziky, ale také potenciálně vyšším výnosem. Pokud vás investování do fondů zajímá, určitě nevynechejte náš nedávno publikovaný článek.

Vyplatí se dodat, že investování do startupů je vhodné pro investory, kteří si chtějí pravidelně rozšiřovat své obzory, nebojí se nových nápadů, inovací a cítí že dokážou být přínosem nejen svým kapitálem, ale i zkušenostmi.

Přidané dne: 12.07.2023
Zpět na Blog

Investovaná suma:

Doba investování:

Investovaná suma:

Doba investování:

Výnos:

Celkový stav účtu: