Blog

Na našom blogu sa môžete dozvedieť množstvo informácií zo sveta financií, taktiež tu nájdete zaujímavé články, doplňujúce informácie o našich službách a možnosti investovania.

Investování do komodit

Slyšeli jste už o tom, že cena ropy, kakaa nebo třeba kobaltu a různých drahých kovů trhá rekordy a investorům přináší doslova pohádkové výnosy? Vítejte ve světě investování do komodit! Samozřejmě, ve skutečnosti není nic tak růžového, jak by se na první pohled mohlo zdát a investování do komodit z vás milionáře automaticky neudělá. Přesto se vyplatí zvážit, jaké komodity zařadit do svého investičního portfolia.

Investování do komodit (nejen) pro začátečníky

Na našem blogu jsme se již věnovali různým typům investičních aktiv. Ať už to bolo investování do akcií, kryptoměn nebo třeba do nemovitostí. Představili jsme vám i možnost investovat do P2P půjček. Svět investic je však mimořádně pestrý a na následujících řádcích se zaměříme právě na investování do komodit, které mohou být zajímavým zpestřením vašeho investičního portfolia.

Názory na investování do komodit se pochopitelně liší i mezi investory a proto platí, že než učiníte rozhodnutí, je potřeba důkladně zvážit všechny výhody i potenciální rizika. Dočtete se o nich právě v následujících řádcích.

Co jsou komodity a jak je rozlišujeme?

Zjednodušeně řečeno, komodity jsou skupinou aktiv, do které řadíme různé suroviny, drahé kovy a také zemědělské produkty, jako jsou plodiny, nebo třeba i vepřové maso. Komodity jsou zkrátka něco jako celosvětové tržiště s různými surovinami, do kterých můžete investovat a po čase tím dosáhnout výnosu, nebo alespoň ochránit investované peníze před inflací. Dělíme je podle různých kritérií, nejčastěji na tzv. soft komodity a hard komodity.

Zatímco za soft komodity jsou považovány všechny pěstované komodity, které se tedy netěží. Naopak, hard komodity se nepěstují, ale těží, takže sem patří třeba ropa, ale také drahé kovy. Jednotlivé kategorie komodit od sebe můžeme ale odlišovat i v závislosti od typu na zemědělské komodity, energetické komodity, kovové komodity a komodity živočišné výroby (dobytek, hospodářská zvířata).

Proč zvážit investování do komodit?

Důvodů, proč vůbec někdo investuje do komodit, je mnoho, ať už od prostého zájmu, přes snahu využít aktuální trendy až po možnost postupného a pravidelného investování v dlouhém časovém horizontu. Abyste se mohli lépe rozhodnout, shrnuli jsme pro vás ty nejčastější argumenty ve prospěch investování do komodit.

V první řadě jde o zajímavou možnost diverzifikace investičního portfolia. Když vaše investiční portfolio tvoří povětšině akcie, dluhopisy, nebo třeba riziková aktiva jako jsou kryptoměny, tak právě komodity jsou dalším způsobem rozložení rizika. Podíváte-li se na historická čísla, všimnete si, že komodity jen ve velmi malé míře korelují s akciovými trhy. Díky komoditám tak vaše investiční portfolio může být stabilnější.

Zadruhé, komodity se již vícekrát v minulosti ukázaly jako vhodný způsob ochrany peněz před inflací. Jedná se totiž o hmotná aktiva a tedy i v dlouhodobém časovém horizontu si drží svou hodnotu. Ačkoli například i taková ropa má za sebou několik turbulentních období, nelze říci, že by její hodnota mohla najednou z ničeho nic poklesnout například o 80 %. Komodity jsou navíc obchodovány celosvětově, tedy nejsou přímo závislé od dění na finančních trzích konkrétních zemí.

Do třetice zde máme něco pro investory, kteří se rádi nechají vést fundamentálními analýzami. Komodity můžou přinést zajímavé výnosy, pokud dokážete správně odhadnout dynamiku následujícího vývoje. Stačí třeba horší sezóna a v jejím důsledku nižší úroda v kombinaci s rostoucí poptávkou a můžete počítat se zhodnocením ve stovkách procent. Zářivým a aktuálním příkladem je kakao, jehož cena letos trhá rekordy a oproti loňskému roku se mohou investoři těšit z více než 170% nárůstu. Pokud jste tedy dostatečně prozíravý, komodity mohou být pro vás tím správným aktivem.

Jakým způsobem investovat do komodit?

Je zřejmé, že pokud chcete investovat do komodit, nebudete fyzicky kupovat tuny kukuřice, sóji nebo kakaa a někde je skladovat. Stejně jako když chcete investovat do zlata či stříbra, nemusíte si jej pořizovat ve fyzické podobě. Pochopitelně, vždy je možné komoditu i fyzicky koupit, ale v takovém případě počítejte s dodatečnými náklady na přepravu, uskladnění a případně i pojištění. Problematický může být i následný prodej, protože cisterny s ropou jen tak snadno někomu neprodáte. Většina investorů proto volí jiné způsoby, jak investovat do komodit, aniž by s nimi fyzicky přišla do kontaktu.

Nejčastěji se k obchodování s komoditami využívají tvz. futures kontrakty, jejichž prostřednictvím můžete komodity nakupovat a prodávat na komoditních burzách, což zvládnete doslova na několik kliknutí. Futures kontrakty nejsou ničím jiným než standardizovanými dohodami mezi dvěma stranami o záměně určitého podkladového aktiva (komodity) za předem stanovenou cenu a k předem určenému datu. V každém případě, doporučené jsou spíše pro zkušenější investory.

Využít můžete také tzv. CFD kontrakty, které kopírují ceny jednotlivých komodit. Jedná se o zkratku Contract for difference, z níž vyplývá, že tyto kontrakty jsou tzv. rozdílové. U těchto smluv mezi dvěma protistranami se stanoví, že vyrovnání zisku a ztráty z transakce si navzájem vypořádávají rozdílem mezi cenami. CFD kontakty se primárně obchodují s cílem profitovat na cenových rozdílech mezi prodejem a nákupem.

Třetím způsobem, jak investovat do komodit, je výběr tvz. komoditního ETF. Jak již zřejmě víte, ETF jsou pasivně řízené fondy sledující buď cenu určité konkrétní komodity nebo skupiny komodit. Třeba si uvědomit, že v takovém případě se nestáváte majitelem komodity, ale pouze jejího derivátu kopírujícího její cenový vývoj. Výhodou je, že si nemusíte vybírat konkrétní komodity, ale upřednostnit můžete ETF sledující široký koš komodit, jakož i fondy zaměřené například na drahé kovy nebo určitou skupinu zemědělských plodin. Komoditní ETF jsou vhodné zejména pro dlouhodobé a postupné investování.

Rizika investování do komodit

Stejně jako každé jiné investiční aktivum, i komodity jsou spojeny s mnoha riziky. Pro investora je největším rizikem ztráta, tedy když komoditu nakoupí dražší, než ji nakonec prodá. Přestože mnohé komodity jsou cenově poměrně stabilní a pozvolně jejich hodnota stoupá, jiné dokáží raketově vyletět.

Výborným příkladem může být dění v roce 2022, kdy se mluvilo doslova o komoditním šílenství, protože výrazně rostly ceny energií, pšenice, zlata a rovněž hliníku. Pokud jste investovali ve správný čas, mohli jste počítat velmi slušné výnosy. V případě, že jste nakupovali později a za mnohem vyšší ceny, dnes počítáte ztráty.

Je třeba si uvědomit, že ani komoditní trh nebude vždy odolným a stabilním přístavem pro vaše investice. Oslabení ekonomiky zvykne způsobovat klesající ceny energetických komodit. V případě ekonomické recese se naopak zvykne dařit drahým kovům. Jakékoli predikce jsou v tomto směru náročné a situace z minulosti se vůbec nemusí opakovat. Vezměte v úvahu, že vliv na cenu má v konečném důsledku vztah nabídky a poptávky ať už jsou externí faktory jakékoli.

Platí nakonec to, co u jiných typů investic. Eliminovat rizika můžete zodpovědnými a pečlivě uváženými rozhodnutími. Čím důsledněji budete sledovat vývoj na trzích a čím více komoditnímu trhu porozumíte, tím lepší rozhodnutí dokážete přijímat.

Přidané dne: 26.06.2024
Zpět na Blog

Investovaná suma:

Doba investování:

Investovaná suma:

Doba investování:

Výnos:

Celkový stav účtu: