Blog

Na našom blogu sa môžete dozvedieť množstvo informácií zo sveta financií, taktiež tu nájdete zaujímavé články, doplňujúce informácie o našich službách a možnosti investovania.

Přijímání plateb kartou

Platby kartou se obecně těší velké oblibě, ale někteří obchodníci jim stále nepřišli na chuť a buď je nenabízejí, nebo různými způsoby limitují. Podívali jsme se proto na platby kartou z pohledu obchodníků, jaké výhody bezhotovostní platby přinášejí, proč se těší stále větší oblibě mezi zákazníky a kdy může být platba kartou pro obchodníka skutečně ztrátová. Zaměříme se i na některé prohřešky, kterých se jako obchodník při přijímání plateb kartou můžete dopustit.

Bezhotovostní platby jsou již léta na vzestupu

Používání bezhotovostních způsobů platby, kam spadají nejen platební karty, ale také chytré telefony či smarthodinky je na vzestupu. Podle údajů společnosti Mastercard před dvěma lety upřednostňuje bezhotovostní platby až přes 59 % Čechů. Důležitým impulsem, který v nakupujících podpořil zájem o tento způsob platby byla i protipandemická opatření. Platba kartou či mobilem totiž najednou nebyla jen rychlejším a pohodlnějším způsobem, ale také hygieničtější cestou, jak zaplatit za zboží a služby. Během pandemie zaznamenaly společnosti nabízející platební terminály zvýšený zájem i ze strany obchodníků, přičemž tento trend pokračuje i v současnosti. Počet zprovozněných platebních terminálů totiž rok od roku roste.

Stále můžete narazit na obchodníky, kteří přijímání bezhotovostních plateb zarytě odmítají. V tom lepším případě vás už hned při vstupu uvítá cedulka s oznámením, že platby kartou nejsou možné. V tom horším případě se o nemožnosti bezhotovostní platby dozvíte až při samotném placení, což vám může zcela nabourat plány, zvláště pokud hotovost nemáte a na blízku ani není bankomat. Důvodem, proč tomu tak je, se věnujeme na následujících řádcích.

Výhody přijímání bezhotovostních plateb většinou převažují

Není se co divit, že bezhotovostní platby jsou u kupujících stále oblíbenější. Jsou totiž bezpečné, rychlé a velice pohodlné. Navíc, velká část zaměstnanců také dostává výplatu převodem na účet, takže cesta k hotovosti vede nanejvýš přes bankomaty. U bezhotovostních plateb navíc může kupující využívat různé cashback akce. Mnohé výhody bezhotovostní platby přinášejí i obchodníkům, přestože stále o nich není přesvědčen úplně každý. Pro úplnost je alespoň v krátkosti shrňme.

Rychlost a bezpečnost je bezpochyby společnou výhodou jak pro obchodníka, tak kupujícího. Vydávání drobných, počítání peněz v pokladně, či potřeba pravidelně zaměňovat mince s nízkou hodnotou, to vše jsou časově náročné záležitosti, které jsou pro obchodníky zátěží. Nepopiratelnou výhodou je i to, že díky bezhotovostním platbám se obchodník nemusí strachovat o vysoké sumy peněz, které by jinak mohly lákat zloděje.

Výpočet výhod ale nekončí pouze při rychlosti a bezpečnosti. Podle několika průzkumů realizovaných zejména zprostředkovateli bezhotovostních plateb vychází, že zákazníci vnímají obchodníky přijímající platby kartou jako důvěryhodnější. Zároveň, má-li zákazník možnost zaplatit bezhotovostně, má tendenci utratit více peněz. Není proto ničím neobvyklým, že obchodníkům po zavedení možnosti platit bezhotovostně stouply tržby. Bonusem je také jednodušší účtování plateb a větší přehled, protože mnohé systémy dnes již umožňují automatické zpracovávání plateb, čímž se snižuje celková administrativní zátěž.

Jaké jsou časté protiargumenty?

Navzdory celkové popularitě bezhotovostních plateb se stále najdou i odpůrci, a to jak na straně kupujících, tak obchodníků. Kupující zvyknou často argumentovat určitými zvyklostmi, a zejména ti dříve narození, i jistou nedůvěrou vůči moderním technologiím. Hotovost je praktická i v případě, že se na něco „skládáte“. Třeba, když na pracovním obědě s kolegy platí každý sám za sebe.

Jaké jsou zase protiargumenty obchodníků? Některé vycházejí ještě z ne tak dávné minulosti, kdy bylo pořízení terminálu finančně i technicky náročnější. Dnes již existují různé terminály, které jsou vhodné i pro obchodníky bez „kamenného provozu“. Dnes už prostě stačí jednoduchý terminál s vlastní baterií a připojením na internet, takže pokud například prodáváte kávu z vozíku na ulici, nemáte s akceptováním karet problém.

Na poměrně mnoho odpůrců můžete narazit zejména v gastro sektoru, kde často zaznívá argument, že hosté platící kartou jsou skoupí na spropitné. To je totiž nejlepší dávat vždy v hotovosti, aby se dostalo konkrétní osobě a zároveň nepodléhalo zdanění. Používání terminálů navíc prý zdržuje obsluhu, zejména tehdy, chtějí-li si lidé sedící u jednoho stolu účty rozdělit.

Obecně je ale neakceptování bezhotovostních plateb nejčastěji zdůvodňováno výší poplatků. Ty dosahují zpravidla do 1 % ze samotné transakce, přičemž ale vždy záleží na celkovém počtu transakcí a konkrétní dohodě mezi obchodníkem a poskytovatelem terminálu. Pozor ale, poplatky se neplatí pouze poskytovateli platební brány, ale také kartovým společnostem.

Je třeba jedním dechem dodat, že v současnosti jsou i díky větší konkurenci mezi poskytovateli platebních bran a zákonným regulacím EU poplatky mnohem nižší než kdysi. Dokonce, obchodníci mají možnost vyzkoušet si přijímání bezhotovostních plateb na určité období i zcela bez poplatků.

Prohřešky při přijímání bezhotovostních plateb

Chtě či nechtě se trendu bezhotovostních plateb museli obchodníci přizpůsobit, ale navzdory všeobecné rozšířenosti se mohou vědomě nebo i nevědomě dopouštět více prohřešků. Ty mohou být jednak v rovině právní, kdy obchodník rovnou porušuje zákon nebo v rovině smluvní, porušuje-li smluvně dohodnuté podmínky s poskytovatelem terminálu, resp. karetními společnostmi.

Setkat se tedy můžete se dvěma situacemi. Obchodník zcela odmítá platbu kartou, na což má právo, neboť zákonně není nikde garantována možnost platit kartou. V úvahu přichází i možnost, že obchodník akceptuje platbu kartou až nad určitou částku. To samozřejmě učinit může, protože opět ze zákona nevyplývá povinnost akceptovat platbu kartou v jakékoli částce. Je třeba ale zmínit, že taková omezení jsou často v rozporu s podmínkami společnosti, která obchodníkovi terminál poskytla, případně jde o porušení podmínek poskytovatele platební brány.

Druhou situací je, pokud si obchodník účtuje za použití bezhotovostní platby extra poplatek, kterým by si eventuálně vykompenzoval vlastní poplatkovou povinnost vůči provozovateli platební brány. To také podle smluvních dojednání provozovatelů platebních bran zpravidla není povoleno. Pozor, rozdílem může být, pokud by se jednalo o podnikatelskou kartu, kdy nakupující není v postavení spotřebitele.

Navzdory nižším poplatkům ve srovnání s minulostí jsou stále situace, kdy se obchodníkovi přijímání bezhotovostních plateb příliš nevyplatí. Je tomu tak zejména v případě zboží za nízké částky. Chcete-li platit kartou nákup v hodnotě desítek centů, obchodníka určitě nepotěšíte a s největší pravděpodobností bude na takové transakci ztrácet.

Přidané dne: 13.03.2024
Zpět na Blog

Investovaná suma:

Doba investování:

Investovaná suma:

Doba investování:

Výnos:

Celkový stav účtu: