Blog

Na našom blogu sa môžete dozvedieť množstvo informácií zo sveta financií, taktiež tu nájdete zaujímavé články, doplňujúce informácie o našich službách a možnosti investovania.

Investiční trojúhelník

Než začnete s investováním, je vhodné naučit se něco o investičních trzích, řízení rizika a přirozeně i poznat pojmy spjaté s investováním. Investování, ať už jako způsob zhodnocování svého majetku nebo ochrana úspor je totiž vždy spojeno s určitým rizikem. Je však třeba dodat, že investování nemá být hazard, ale série promyšlených rozhodnutí a naplňování investiční strategie. Pro začínající investory je skvělou pomůckou tvz. investiční trojúhelník a určitě se jej vyplatí znát!

Promyšlený výběr investic se vyplatí

Podařilo se vám našetřit větší obnos peněz a rádi byste jej zhodnotili? Případně hledáte možnost, kam investovat pravidelně menší částku stranou a vytvořit si tak svůj vlastní důchodový pilíř na období, kdy skoncujete se svou kariérou? Motivace, proč začít investovat může být vždy různá a podle toho je třeba investice i posuzovat. I přesto se mnozí začátečníci na investice dívají zejména přes celkovou návratnost stylem „čím více procent a čím rychleji, tím lépe“. Tento pohled je však krátkozraký a poměrně rizikový.

Pokud už máte za sebou nějaké zkušenosti s investováním, zřejmě se vám stalo, že jste se už stihli „popálit“. Kamarád vás namluvil na zaručenou investici s výnosem desítek procent ročně a menší obnos jste třeba i investovali. Netrvalo dlouho a celý váš vklad zmizel, když tak nadějný investiční projekt jednoduše ztroskotal. Taková zkušenost vás může nadlouho odradit od jakéhokoli investování, což však může být škoda, neboť tímto způsobem sami sebe oberete o skutečně zajímavé příležitosti. Rezignováním na investování v konečném důsledku nezískáte nic, akorát vám bude z hodnoty úspor postupně ukrajovat inflace.

Ať už patříte mezi úplné investiční začátečníky, nebo jste zklamaný předchozími neúspěchy, máme pro vás užitečnou pomůcku – investiční trojúhelník.

Co je investiční trojúhelník a jeho vrcholy?

Začněme tak trochu od konce a to tím, co investiční trojúhelník není. V první řadě nejde o žádnou zázračnou radu ani recept, který je zárukou úspěchu při investování. Nejde ani o žádnou revoluční novinku, která od tohoto momentu změní svět investování. Navzdory tomuto všemu byste měli mít investiční trojúhelník při výběru aktiv a sestavování portfolia či manažování vlastních investic neustále na paměti.

Investiční trojúhelník je v první řadě velmi užitečnou pomůckou, která vám pomůže se základní orientací, porovnáváním jednotlivých typů investic a celkově přijímáním zodpovědnějších rozhodnutí. Pomocí něj si můžete stanovit své investiční cíle a priority, získáte díky němu zároveň lepší přehled a nestane se, že vás jen tak snadno někdo namluví na další „investiční zázrak“.

Zadruhé, investiční trojúhelník je perfektním shrnutím těch nejdůležitějších zásad investování. Měl by je důvěrně znát každý zodpovědný investor, který chce dosáhnout, aby jeho investování skutečně přinášelo výsledky a nepřipomínalo spíše hazard. Jeho vrcholy tvoří výnos, riziko a likvidita. Všechny tyto tři faktory byste měli vždy při investování důkladně zvážit, ale zároveň si uvědomit, že nikdy není možné dosáhnout všech tří vrcholů současně. Zjednodušeně řečeno, neexistuje investice s minimálním rizikem, obrovským výnosem a velkou likviditou.

Ještě než přejdeme k tomu, jak investiční trojúhelník používat při rozhodování, zaměřme se na jeho jednotlivé vrcholy.

Výnos

Zjednodušeně řečeno, výnos je příjmem z vašich investic a může mít například podobu úroku, dividendy nebo zvýšení hodnoty investiční nemovitosti. Očekávaný výnos patří mezi nejdůležitější faktory při rozhodování, do kterých investic vložíte peníze. Jak jsme již zmínili, častou chybou je zaměřit se výlučně na výnos a podcenit zbylé dva vrcholy trojúhelníku. Jednoduše, výše očekávaného výnosu zdaleka není všechno a někdy může být jen těžko dosažitelná. V tomto směru se vyplatí být poněkud podezřívavý a vždy se ptát, proč právě vám někdo nabízí nápadně vyšší výnos než u jakýchkoli jiných nabídek na trhu.

Riziko

Při investování peněz nepodceňujte bezpečnost. Platí však, že ty nejbezpečnější investiční produkty mají často nízký výnos, který často nepokrývá ani inflaci. V portfoliu však mají své místo i takové bezpečné investice. Míra rizika je u každého investora individuální, ale pokud jste vůči riziku psychicky odolnější, někdy se jej vyplatí podstoupit a odměna je opravdu sladká, protože jsou jí vyšší výnosy. Vždy však pozor na investice s neúměrně vysokým rizikem vůči výnosům a likviditě.

Likvidita

Likviditu si zjednodušeně můžete představit jako opětovnou dostupnost finančních prostředků. Vyjadřuje, jak rychle dokážete investiční aktivum prodat a získat tak finance buď na své osobní potřeby nebo další investice. Vysoká likvidita je velkou výhodou tehdy, nechcete-li se ocitnout v situaci, že aktiva se i několik let nebudete umět zbavit, případně se ho budete moci zbavit jen pod cenu a tím se zříci jakéhokoli výnosu.

Část vašich investic by měla mít vysokou likviditu, abyste se v případě náhlé potřeby dokázali rychle dostat k penězům. Mezi investice s horší likviditou patří například nemovitosti. Ty může být v určitých situacích (například zdražení hypoték, pokles atraktivity určité lokality) problém prodat. Naopak, vysokou likviditu přinášejí P2P půjčky, akcie a některé kryptoměny.

Co vyplývá z investičního trojúhelníku?

Pomocí investičního trojúhelníku lze snadněji vyjádřit některé zákonitosti na investičních trzích a rovněž si je lépe vizualizovat. Ze vzájemného vztahu jeho vrcholů vyplývají i některá nepsaná pravidla, jenž by si měl osvojit každý investor. V zásadě ale platí, že čím nižší je riziko investice, tím nižší je i její potenciální výnos. Stejně tak platí, že investice s velmi nízkou likviditou sice může mít potenciál vysokého výnosu, který však v jejím důsledku nebude možné realizovat.

Jak třeba přistupovat k riziku? Pokud je například vaše tolerance rizika vyšší, nebudou vám překážet ani rizikovější investice s potenciálem vysokého výnosu. Naopak, pokud máte raději jistotu a dlouhý investiční horizont, dívejte se spíše po investicích s nižší mírou rizika a větší likviditou. Podle svých cílů je třeba vybírat i typ investic, přičemž platí, že ne všechny cíle lze dosáhnout pouze s jedním investičním aktivem.

Je třeba navíc dodat, že při sestavování investiční strategie se kromě jednotlivých vrcholů trojúhelníku vyplatí myslet i na svůj investiční horizont, velikost kapitálu a také věk. Nenechte se však odradit, čím dříve s investováním začnete, tím líp pro vás a vaše finance!

Přidané dne: 17.01.2024
Zpět na Blog

Investovaná suma:

Doba investování:

Investovaná suma:

Doba investování:

Výnos:

Celkový stav účtu: