Blog

Na našom blogu sa môžete dozvedieť množstvo informácií zo sveta financií, taktiež tu nájdete zaujímavé články, doplňujúce informácie o našich službách a možnosti investovania.

Čeká nás ekonomická recese?

V uplynulých týdnech jste mohli zaregistrovat informace, že hrozba ekonomické recese se zvyšuje. Netřeba si však hned představovat katastrofické scénáře, je přirozené, že období poklesu a růstu se postupně střídají a celkovou ekonomickou situaci jednotlivých zemí ovlivňuje řada faktorů. Co znamená pojem recese, jenž ekonomičtí experti zmiňují stále častěji, jaké jevy se sebou přináší a jak během recese přemýšlet nad investicemi?

Když období růstu střídají poklesy

Pojmy jako ekonomická či hospodářská recese se často objevují v médiích ve spojitosti s různými krizemi a negativními prognózami. Dokonce i v současnosti se k těmto slovům ve svých předpovědích uchylují stále více, čímž zcela oprávněně mohou vyvolávat obavy, zda nás nečeká podobný scénář jako v roce 2020, 2008 nebo v období velké ekonomické krize koncem dvacátých let minulého století.

Staré známé „jednou jsi nahoru, jednou dolů“ platí prakticky v každé jedné oblasti, přičemž hospodaření a investování není výjimkou. Jednoduše, něco jako nekonečný růst neexistuje a i ekonomika vyvíjí v určitých cyklech, přičemž nedílnou součástí vývoje je recese. Přestože neexistuje její jediná striktní definice, tak recesi můžeme charakterizovat jako výrazné oslabení ekonomické aktivity trvající delší dobu, zpravidla až několik měsíců.

K identifikaci ekonomické recese se jako hlavní ukazatel využívá právě hrubý domácí produkt. Pokud jde o mezičtvrtletní pokles sezónně očištěného reálného čtvrtletního hrubého domácího produktu (HDP) v alespoň dvou po sobě následujících čtvrtletích, hovoříme o tzv. technické recesi. Z pohledu investora však sledovat jenom vývoj HDP nestačí, protože sám o sobě věrně neodráží dění na světových trzích. Na celém světě navíc neexistuje jediná metodika jeho výpočtu a mezi jednotlivými zeměmi může být odchylky zcela výrazné. Pokles hrubého domácího produktu za určitou dobu tedy neznamená automaticky nástup recese, jelikož ekonomické ukazatele je třeba posuzovat v širším kontextu.

Kdy dochází k recesi?

Ekonomickou recesi zpravidla spouští několik událostí, k nimž dochází v nevhodném časovém sledu, čímž dochází k tvz. domino efektu popsaném níže. Ještě předtím ale dodejme, že dopady ekonomické recese mohou být zničující a proto není divu, že v mnoha lidech její hrozba také vyvolává skutečné obavy. Spouštěčem může být krach významné finanční instituce, pokles produktivity v důležitém segmentu, nebo jak jsme se již stihli přesvědčit, tak i celosvětová pandemie.

Již výše jsme zmínili, že během recese dochází k výraznému zpomalení ekonomiky. To ale není jediným jevem, protože spolu s ním dochází i k poklesu reálných příjmů obyvatelstva, což přirozeně nutí „utahovat opasky“. Spotřebitelé tedy mají na nákupy méně peněz a poptávka z jejich strany se snižuje.

Tento jev pak vyvolává pokles maloobchodního a později i velkoobchodního prodeje, a rovněž ohrožuje trh se službami. Prvními oběťmi jsou zpravidla služby, které nejsou nezbytné pro život a představují určitý nadstandard. Jinak to není ani u zboží, kdy se v rámci šetření omezují nákupy na nezbytné minimum. Tržby obchodníků tedy obecně klesají a nemají příliš komu prodávat.

Zřejmě už tušíte, co bude v důsledku snížené poptávky ze strany spotřebitelů následovat. Je to pokles výrobní činnosti napříč všemi segmenty, který již po relativně krátké době směřuje k propouštění. Nižší míra zaměstnanosti pak vede k dalším negativním jevům a ekonomická situace pak připomíná začarovaný kruh.

Ekonomická recese zasahuje téměř každého

Z toho co jsme dosud zmínili je zřejmé, že ekonomická recese se netýká pouze investorů, ale skoro každého bez ohledu na příjmovou skupinu. Aby to celé nebylo tak jednoduché, počáteční projevy ekonomické recese může být obtížné rozeznat, protože výše popisované jevy nenastávají vždy ve stejném pořadí. Mezi prvotními symptomy může být například i zcela nenápadné propouštění v rámci některého klíčového průmyslového segmentu.

Po příklad se nemusíme dívat ani daleko do minulosti, vždyť nakonec, poslední významnou recesi vyvolala pandemie onemocnění COVID-19 a s ní související preventivní opatření v roce 2020. Ty vedly k zavírání obchodů a výrazné změně chování obyvatelstva. Odhaduje se, že jen v USA zaniklo přes 20 milionů pracovních míst a skokový nárůst nezaměstnanosti spolu s opatřeními různé intenzity vyvolal nebývalý propad celé ekonomiky. Třeba ale dodat, že ačkoli tato recese měla velmi rychlý spád, její celkové trvání bylo jen krátké a to i díky mnoha opatřením přijímaným s cílem "nastartovat ekonomiku".

Investování před a během recese

Podívejme se nyní na ekonomickou recesi očima investorů. Ne vždy totiž musí negativní hospodářský vývoj znamenat pohromu pro vaše investiční portfolio. V první řadě je třeba zachovat chladnou hlavu a nepanikařit ani, když vidíte, že trhy zaznamenávají výrazný pokles. Právě taková období ověří, zda skutečně dokážete dodržet svou předem stanovenou strategii a být disciplinovaný. Chování před a během recese by měl investor vždy přizpůsobit své schopnosti zvládat riziko a také svému investičnímu horizontu. Dokonce, recese v sobě nejednou skrývá i zajímavé příležitosti, jak se k některým aktivům dostat levněji.

Mnozí investoři hledají při hrozbách recese tzv. bezpečné přístavy pro své peníze. Role to však vůbec není jednoduchá, protože odhadovat vývoj při poklesech trhů a zpomalování ekonomiky je ještě náročnější než obvykle. Během ne tak dávné recese vyvolané pandemii se například velmi dařilo akciím farmaceutických společností. Naopak komodity jako ropa, případně spekulativní aktiva jako například kryptoměny zaznamenaly výrazný pokles.

Obecně tedy mají investoři tendenci během recese opouštět spekulativní investice a přesouvat peníze do státních dluhopisů či jinak zajištěných cenných papírů. Pokud bychom se podívali zase na akciový trh, stabilnější jsou zpravidla akcie společností, jejichž produkty si lidé musí kupovat i tehdy, když ve všem ostatním jsou nuceni se omezovat. Velkou výhodu mají rovněž společnosti s dostatečně velkým vlastním kapitálem. Jedním dechem je ale třeba dodat, že univerzální recept pro investory, jak zvládnout recesi s co nejmenšími ztrátami, neexistuje.

Recese je problém zejména pro investory s kratším časovým horizontem, resp. investorů, kterým se blíží důchodový věk a v souvislosti s ním i vybírání zisků. Během recese platí, že byste neměli ze svých investic „vystupovat“ a uzavírat je tak se ztrátou, resp. s výrazně nižším ziskem v důsledku negativního vývoje na světových trzích. V takovém případě se může vyplatit vyčkat třeba i několik let (pokud vám to finanční situace umožňuje), až se situace stabilizuje.

V případě, že váš investiční horizont je dostatečně dlouhý, řekněme více než 15 let, recese ani obavy z ní by vás neměly nijak zásadně ovlivnit. Naopak, již zmiňovanou vhodnou příležitostí může být postupné dokupování aktiv tehdy, když jsou v důsledku negativního ekonomického vývoje levnější.

Přidané dne: 14.02.2024
Zpět na Blog

Investovaná suma:

Doba investování:

Investovaná suma:

Doba investování:

Výnos:

Celkový stav účtu: