Blog

Na našom blogu sa môžete dozvedieť množstvo informácií zo sveta financií, taktiež tu nájdete zaujímavé články, doplňujúce informácie o našich službách a možnosti investovania.

Jak správně třídit odpad?

Třídění odpadu je zodpovědným rozhodnutím, kterým pomůžete nejen sobě, ale i svému okolí. Přispějete totiž ke snížení negativních vlivů skládkování odpadu, podpoříte opětovné použití materiálů a v neposlední řadě také získáte dobrý pocit, že svým přístupem pomáháte. Je třeba si také uvědomit, že vyprodukovaný odpad a jeho následná likvidace má dopady nejen na životní prostředí, ale také na rozpočty obcí a tím pádem nepřímo i na vaši peněženku. Zaměřili jsme na to, jaké jsou výhody třídění odpadu a jak na to.

Proč je třídění odpadu důležité?

Dřív, než se zaměříme na konkrétní přínosy třídění odpadu, podívejme se na statistiky o produkci komunálního odpadu v České republice. Na jedné straně potěší, že jako země ani zdaleka nepatříme na přední příčky nelichotivého žebříčku států EU s nejvyšší produkcí komunálního odpadu. Na druhé straně, i u nás produkce komunálního odpadu každoročně stoupá. Oplatí se třeba vědět, že za rok 2019 jsme vyprodukovali 37,4 milionu tun všech druhů odpadů. Méně lichotivě vyznívá, že až 46 % odpadu končí na skládkách. Pokud hledáte tu správnou motivaci pro třídění odpadu, najdete ji právě na následujících řádcích.

Pozitivní vliv na životní prostředí

Skládky jsou způsobem, jak trvale uskladnit nevytříděný odpadu různého původu. Bohužel tím, že dochází ke směšování různých materiálů a látek, jakékoli rozkládání odpadu probíhá jen velmi pomalu a tak mají negativní vliv na životní prostředí. Takové trvalé uskladňování odpadů nesvědčí ani blízkému okolí. Méně skládek a spaloven odpadů jednoznačně znamená menší zátěž pro životní prostředí.

Podpora recyklace

Odpovědným tříděním odpadu přímo přispíváte k efektivnější recyklaci vybraných materiálů, jako je například sklo, plast nebo papír. Tímto způsobem je možné jejich opětovné využití, které obecně vede k větší hospodárnosti. Díky recyklaci navíc není třeba těžit a získávat primární suroviny v takové míře, což má opět pozitivní vliv nejen na životní prostředí. V principu tak jde o formu investice do lepší budoucnosti.

Šetření financí

Přestože díky zodpovědnému třídění odpadu zřejmě neuspoříte hned, v dlouhodobém horizontu se vám takový přístup vyplatí. Skládkování je totiž pro obce velmi drahé, což se pochopitelně odráží i na výši poplatků, které jsou obyvatelé povinni platit. Poplatky za odvoz a likvidaci odpadu v mnoha městech a obcích pravidelně narůstají, přičemž právě tříděním lze tento růst nákladů alespoň trochu zpomalit.

Mimochodem, tyto snahy mají smysl i z pohledu využití pozemků. Rozšiřováním skládek se totiž připravujeme o území, které by se dalo využít efektivněji.

Jak správně třídit odpad?

Lepší než spoléhat, že třídit začne někdo jiný, je začít rovnou od sebe. Jak tedy správně třídit odpad? Připravili jsme pro vás několik tipů, díky nimž budete vědět, pro jaký druh odpadů jsou určeny nádoby s daným barevným označením.

Černá nádoba na smetí

Stále nejrozšířenější jsou černé kontejnery, resp. jiné nádoby na smetí. Patří sem směsný odpad, tedy lidově řečeno „všechno možné“. Neměli byste sem však zahazovat nic, co lze vytřídit do jiných nádob. V ideálním případě byste měli mít právě směsného odpadu co nejméně.

Modrá nádoba na smetí

Do modrého koše patří papír, neplatí to však úplně pro všechny produkty, které jsou z papíru vyrobeny. Stlačené kartonové krabice, listy či noviny sem klidně vyhoďte. Rozhodně sem však nepatří voskový papír, obaly od vajíček nebo jednorázové pleny.

Žlutá nádoba na smetí

Do žlutých popelnic patří plasty, opět však ne jakékoli. Různé mikrotenové sáčky, obaly od různého zboží či plastové fólie sem bez obav vhoďte. Pryž, produkty z PVC či mastné obaly sem však nepatří.

Zelená nádoba na smetí

Sklo patří mezi suroviny, které lze nejlépe recyklovat, a to dokonce nespočetkrát. Do zelených nádob patří právě sklo – tedy různé nádoby, láhve a sklenice. Například staré žárovky sem ale nepatří a je třeba je odnést na sběrné místo (například do hobby obchodu).

Červená nádoba na smetí

Červených popelnic u nás příliš mnoho nenajdete, ale vyplatí se vědět, že právě tato barva je vyhrazena pro kovový odpad. Vhazujte sem proto různé konzervy, plechovky, alobal či různá víčka od produktů.

Hnědá nádoba na smetí

Relativně rozšířeny jsou i hnědé nádoby na smetí. Určeny jsou pro bioodpad a kuchyňský odpad. Patří sem slupky z ovoce, zeleniny, větve, tráva a různé jiné zbytky biologického původu.

Druhý život pro materiály

Když už máme pořádek v barvách a víme, proč recyklovat, zbývá přidat ještě pár zajímavých argumentů ve prospěch recyklace. Zmínili jsme už, že díky recyklaci se šetří přírodní zdroje, ale zároveň dostávají jednotlivé materiály doslova druhý život. Sklo lze prakticky neomezeně recyklovat a tak lze z recyklovaných lahví vyrábět další nové láhve. Věděli jste však, že z recyklovaného kartonu lze vyrobit dárkové obaly či různé dekorace? Příkladů je samozřejmě ještě mnohem víc.

Ocelové plechovky lze použít k výrobě různých kovových předmětů. Přibližně 40 PET lahví lze využít při výrobě outdoorové bundy a stejně užitečné jsou recyklované PET lahve i při výrobě koberců. Inu a vyplatí se také vědět, že 1 tuna vysbíraného a recyklovaného papíru ušetří až přibližně 18 stromů.

Odpovědnost vůči sobě i vůči ostatním

Závěrem se vyplatí zdůraznit, že třídění a recyklování odpadů je nejen o odpovědnosti vůči sobě, ale i celé společnosti. Zároveň není třeba zapomínat, že problematické je i nesprávné nakládání s odpadem, proto byste měli velkorozměrný či jinak nebezpečný odpad předávat na místech, která jsou k tomu určena. Staré léky například odneste zpět do lékárny a kuchyňský olej zase rozhodně nelijte do kuchyňského dřezu či záchodu. Tříděním, recyklováním a zodpovědným přístupem k nakládání s odpadem může každý svou troškou přispět k tomu, abychom se ve svém okolí měli lépe.

Přidané dne: 8.2.2023
Zpět na Blog

Investovaná suma:

Doba investování:

Investovaná suma:

Doba investování:

Výnos:

Celkový stav účtu: