Blog

Na našom blogu sa môžete dozvedieť množstvo informácií zo sveta financií, taktiež tu nájdete zaujímavé články, doplňujúce informácie o našich službách a možnosti investovania.

Správně zdanit zisky z investování se vyplatí! Jaké problémy vám hrozí a lze se jim vyhnout?

Při výběru toho správného investičního nástroje je často opomíjenou skutečností, že výnosy z investování podléhají zdanění. Jedná se přitom o velmi důležitý faktor, protože ne na každé výnosy z investování se vztahuje stejná daň. Abyste se po úspěšném zhodnocení vašich finančních prostředků nedostali do problémů, měli byste otázce zdanění výnosů z investování věnovat náležitou pozornost.

Období daňových přiznání se blíží

První tři měsíce nového roku se již tradičně spojují s celou paletou daňových povinností. Právnické osoby například platí silniční daň a termín 31. leden je zas důležitým termínem pro každého, kdo v uplynulém roce nabyl nemovitosti, aby podal daňové přiznání k dani z nemovitosti. Mezi všema termíny však nejvíce pozornosti v daňovém kalendáři dostává 1. duben, který je posledním dnem na podání daňového přiznání k dani z příjmů fyzických a právnických osob, případně na podání oznámení o prodloužení lhůty pro podání daňového přiznání. Platí, že poplatníci podávající daňové přiznání elektronickou formou mají lhůtu o jeden měsíc delší, tedy do 2.5.2022.

Máte-li příjmy pouze ze zaměstnání, s podáním daňového přiznání nemusíte mít žádné starosti, udělá ho za vás zaměstnavatel. Pokud ale patříte mezi OSVČ, případně máte ještě při zaměstnání další příjmy (například příjmy z pronájmu nemovitostí, výnosy z investic), daňové přiznání si podáváte sami. Před prvním dubnovým dnem by tak měl zpozornět každý zodpovědný investor.

Jaké příjmy podléhají dani?

Zdanění podléhají téměř všechny příjmy právnických i fyzických osob, přičemž toto zdanění probíhá v různých režimech a zná samozřejmě řadu výjimek. Téma daně z příjmu je obecně velmi rozsáhlé, a proto se zaměřme na to, jak se týkají daně z příjmu jednotlivých typů investic.

Odpověď na to, jaké výnosy z investování podléhají dani z příjmu naleznete v § 8 Zákona č. 586/1992 Sb. o dani z příjmů, který určuje, co je zařazeno mezi příjmy z kapitálového majetku. Velmi zjednodušeně můžeme uvést, že dani z příjmu ve výši 15 % (u fyzických osob) podléhají úroky a výnosy z cenných papírů, úroky z úvěrů a půjček a také příjmy ze spořících produktů, jako jsou třeba vkladní knížky či stavební spoření. Daňové povinnosti se vztahují i na modernější investiční nástroje, mezi které radíme kryptoměny nebo P2P půjčky.

Pro investory je ještě důležité rozlišovat mezi dvěma formami zdanění příjmu. K výměru daně buď dochází na základě podaného daňového přiznání nebo tzn. srážkou (ve výši 15 %), kdy za vás daň srazí správcovská společnost. V případě, že vaše příjmy z investic podléhají pouze srážkové dani, nemusíte si dělat starosti s vyplňováním daňového přiznání. Uplatňuje se například při vyplácení úroků z vkladních knížek nebo při výběru peněz z tuzemských fondů. V případě, že takový příjem podléhá srážkové dani, vy dostanete výnos již „po zdanění“, protože srážkovou daň za vás odvede banka (v případě vkladních knížek) nebo správcovská společnost (v případě fondů).

Kdy není třeba zdanit zisky z investování

Aktuální daňová legislativa počítá i s několika výjimkami, kdy výnosy z investování nepodléhají dani z příjmů. Tyto výjimky se opět netýkají všech typů investic, ale pouze vybraných. Je-li řeč o obchodování s cennými papíry na regulovaném trhu, u tohoto aktiva se uplatňuje časový test 3 roky spolu s tzv. množstevním testem, kdy je hranice příjmu z prodeje cenného papíru nastavena na 100 000 Kč za zdaňovací období.

Co hrozí, když zisky z investování nepřiznáte?

Představa, že byste své zisky z investování zatajili, se může zdát lákavá, nicméně jde o velké riziko. Navíc, jakékoli větší převody částek je prakticky nemožné zatajit, protože banky i další instituce zprostředkující investování podléhají dohledu kontrolních orgánů.

Pokud se přesto rozhodnete vydat cestou nepřiznání výnosů z investování, je velmi pravděpodobné, že dříve či později si na vás „posvítí“ správce daně. Při kontrole se pak snadno přijde na zkrácení a nepřiznání daně, od čehož je už jen krůček ke vznesení obvinění za některý z daňových trestných činů. Tyto činy jsou následně kvalifikovány nejčastěji jako trestný čin zkrácení daně, poplatku a podobné povinné platby a trestný čin neodvedení daně, pojistného na sociální zabezpečení a podobné povinné platby.

Přestože naším cílem není detailní rozbor daňových trestných činů, vyplatí se zmínit, že v závislosti na rozsahu spáchání těchto trestných činů vám může klidně hrozit trest odnětí svobody na několik let.

Dá sa trestu vyhnúť?

Pokud jste se již dostali do křížku se zákonem, zřejmě pro vás bude zajímavá možnost vyhnout se trestu. Přestože pokutám a úrokům z prodlení se nevyhnete, za určitých okolností je možné dosáhnout zastavení trestního stíhání.

Jedná se o tzv. účinnou lítost spočívající v dodatečné úhradě splatné daně včetně všech úroků z prodlení a uložených pokut. Další podmínkou je doplacení daně a jejího příslušenství dříve, než soud prvního stupně počal vyhlašovat rozsudek (jen při trestním činu neodvedení daně). Účinná lítost však přichází v úvahu jen výjimečně, takže rozhodně nedoporučujeme se na tuto možnost jakkoli spoléhat. Případné daňové nesrovnalosti je potřeba řešit zpravidla ještě před zahájením daňové kontroly.

Můžeme tedy konstatovat, že za určitých přesně stanovených podmínek lze dosáhnout zastavení trestního stíhání, finančním postihům za neodvedení daně v podobě pokut či penále se ale nevyhnete.

Správnym zdanením k pokojnému spánku

Lepší než hledat cestu, jak se daním vyhnout, je hledat cestu, jak je správně přiznat a odvést. Získáte tím klid na duši a lepší spánek, což jako zodpovědný investor jistě oceníte. Pokud se v problematice daní neorientujete, tou nejlepší cestou bude požádat o pomoc zkušeného daňového poradce.

Přidané dne: 01.04.2022
Zpět na Blog

Investovaná suma:

Doba investování:

Investovaná suma:

Doba investování:

Výnos:

Celkový stav účtu: